Работни листове · Четивна грамотност

Урок за четивна стратегия Frayer model

В предишна публикация ви представихме старегията Frayer model. Днес публикуваме план на урок, който може да използвате, за да въведете тази стратегия. Той е подходящ за ученици в гимназиална степен поради дължината на използваните текстове. mlad_uchitel_urok_chetivna_strategiya_2 (за да смънете файла, цъкнете на връзката по-горе) За това какво представлява критериалната матрица и как да я изплозвате… Продължете да четете Урок за четивна стратегия Frayer model

Работни листове · Четивна грамотност

Урок за представяне на четивната стратегия INSERT notes

В предишна статия ви представих какво представлява стратегията. Днес публукувам един урок, заедно с готиви за разпечатване работни листове за учениците. Чрез този урок може да представите стратегията пред учениците и да се упражните да я прилагат. Използваните текстове са на тема "библиотерапия". Поради дължината на текстовете, върху които да се работи, препоръчвам урокът да… Продължете да четете Урок за представяне на четивната стратегия INSERT notes

Четивна грамотност

List-group-label – стратегия за групиране на думи

Това е стратегия за обобщаване на понятия. Може да се прилага самостоятелно, в малки и големи групи. Чрез нея се развиват уменията за категоризация на понятията, изясняват се особеностите на значението на специфични думи и термини. Начини на употреба – може да дадете време на учениците да запишат всички думи, които свързват с дадена тема.… Продължете да четете List-group-label – стратегия за групиране на думи

Четивна грамотност

INSERT notes

Това е стратегия за разбиране на текстове. Представлява система от знаци, които учениците да използват за означаване на различни нива на трудност на текстовете, които четат или за отбелязване на въпроси, важни мисли, неразбиране и т.н. Защо е важно учениците да използват тази стратегия? Когато човек знае, че трябва да използва дадени значи при четене,… Продължете да четете INSERT notes

Четивна грамотност

GIST (generating interactions between schemata and text) – извличане на информация в табличен вид

Описание: Това е стратегия, която подобрява разбирането на текст (може и текстови задачи) чрез начин за отграничаване на важна от неважна информация с оглед на целта (т.е. на търсеното решение). Съществуват различни начини на визуализации. Няколко примера. Има варианти, които не са толкова таблични: Плюсове: визуализира дадената информация и търсената информация; по същество е търсене… Продължете да четете GIST (generating interactions between schemata and text) – извличане на информация в табличен вид

Четивна грамотност

ABC Graffiti – стратегия за обобщаване на информация

Това е стратегия за обобщаване на информация по дадена тема, напр. в края на раздела. Учениците разполагат с таблица, като всяка кутийка отговаря на поредна буква от азбуката. Трябва да запишат по една дума или словосъчетание във всяка кутийка. Добре е да имат определено време за това (напр. 3 минути). Задачата може да се усложни… Продължете да четете ABC Graffiti – стратегия за обобщаване на информация

Четивна грамотност

Cornell notes – стратегия за водене на записки

Статегията е измислена през 1950 г. Тя е система за водене на записки. Учениците разделят един лист на две колони, като дясната трябва да е по-широка от лявата. Най-отдолу на листа трябва да останат 5-6 реда или 3-4 пръста. В дясната колонка се водят записките от лекцията/преподаването/прочетения урок. Изискванията са записките да са кратки (да… Продължете да четете Cornell notes – стратегия за водене на записки