Култура на класната стая · Четивна грамотност

Техники за подобряване на взаимното разбиране при писмен отговор на въпрос, част 1

Един от проблемите, които стои пред всеки учител, е потенциалната възможност за взаимно неразбиране при писмен отговор на въпрос. Какво имам предвид? Вариант №1: Понякога учителите се опитват да формулират въпрос, който има повече от една съставни части или дори съдържа някаква подсказка за учениците. Но тук се появява проблемът, че учениците се оплитат в… Продължете да четете Техники за подобряване на взаимното разбиране при писмен отговор на въпрос, част 1

Култура на класната стая

Как да проверяваме контролно?

Този въпрос изглежда лесен, но всъщност в практиката си съм забелязала, че всеки учител го прави по различен начин. Днес ще ви споделя моя. Стъпка №1: Подреждане на събраните контролни по групи. Най-често учителите използват две групи, но в първата си година като учител имах навика да правя четири групи. Подредените контролни ще ви дадат… Продължете да четете Как да проверяваме контролно?

Култура на класната стая

Изложба на класа в края на срока

Краят на срока е време за равносметка. Днес ще ви предложа един по-различен вариант за нея. Направете с учениците си изложба с най-добрите им продукти – контролни, план в тетрадка, проект по някой предмет, домашна работа...Вариантите са много. Нека всеки ученик избере сам това, което определя за „най-доброто от мен през този срок“. Това ще… Продължете да четете Изложба на класа в края на срока

Култура на класната стая · Планиране

Етапи на оформяне на срочен успех (1-ва част)

Въпреки разпространеното мнение, особено сред учениците, оформянето на  срочния успех не е дейност, която се извършва за един час в края на срока. Тъй като обикновено това е един процес, който е много емоционален за учениците, вярвам, че трябва да се опитаме да го направим максимално ясен, честен и да го направим повод учениците да… Продължете да четете Етапи на оформяне на срочен успех (1-ва част)

Култура на класната стая

Правилото за петте въпроса

Забелязала съм, че учениците имат навик да задават много въпроси по време на контролно. Смятам, че това е вреден навик, защото насърчава това да не четат условията на задачата и да се опитват сами да решат проблем, който имат с разбирането си. Случва се, разбира се, учителят да не е формулирал напълно ясно дадено условие.… Продължете да четете Правилото за петте въпроса

Култура на класната стая · Работни листове

Как да научим учениците да учат преди контролно

Едно от най-честите разминавания в училище е това между разбирането на учениците и учителите за това какво ознавача „учене за контролно“. Смятам, че е добре да подскажем на децата какво очакваме от тях. Днес ще ви запозная с един инструмент, чрез който може да позволите на учениците да самооценят усилията, които полагат. Той не може… Продължете да четете Как да научим учениците да учат преди контролно