Краезнание и музеи

Предметът „Русезнание“

Настоящият текст е откъс от дипломна работа на тема „Предметът „Русезнание“ като фактор за социализация на местното културно наследство в гр. Русе“, защитена във Философски факултет на СУ. История на „Русезнанието” в Русе Началото на инициативата „Русезнание” е през 2008 г. Най-показателно за първия етап от развитието й е описанието на проф. Ненов, директор на… Продължете да четете Предметът „Русезнание“