Планиране · Проекти · презентации

Идея за оценяване по БЕ в условия на извънредно положение

В условията на извънредно положение, смятам, че е важно да даваме постоянно послание на учениците си, че социалната дистанция, не е равнозначна на социална изолация. Важно е да продължим да общуваме с близките и приятелите си, като само адаптираме начина, по който го правим. Единадесетокласниците ми са последните ученици по "старата учебна програма" и учат… Продължете да четете Идея за оценяване по БЕ в условия на извънредно положение

Планиране · Работни листове

Съчинение повествование по действителна случка, 5. клас

Днес бих искала да ви представя един вариант за задаване на задача за петокласници, свързана с писане на съчинение по преживяване - описание на най-интересната случка в музей. Всеки е ходил в музей, най-малкото защото няма учител, който да не е завел учениците си поне веднъж. Публикацията ми ще е кратка и включва критериална матрица… Продължете да четете Съчинение повествование по действителна случка, 5. клас

Култура на класната стая

Критериална матрица за оценка на ученическа тетрадка

В предишна статия коментирах общи въпроси, свързани с ученическата тетрадка. Днес ще ви запозная с критериална матрица, която може да улесни оценяването на воденето на тетрадките. Как „работи“ критериалната матрица? Това е таблица, която включва критерии за оценка на даден обект както и степени на постигането им. Тези степени се оценяват с различен брой точки.… Продължете да четете Критериална матрица за оценка на ученическа тетрадка