Култура на класната стая · Планиране

Етапи на оформяне на срочен успех (2-ра част)

Стъпка №3: Набелязване на цели до края на срока. Отделете време – в часа, в междучасията, в консултации след часовете, за да поговорите с всеки ученик и да разберете какви са неговите стремежи за срочна оценка и какво може да направи, за да стигне до нея. Опитайте се да формулирате твърдо възможно и невъзможно. Когато… Продължете да четете Етапи на оформяне на срочен успех (2-ра част)

Култура на класната стая · Планиране

Етапи на оформяне на срочен успех (1-ва част)

Въпреки разпространеното мнение, особено сред учениците, оформянето на  срочния успех не е дейност, която се извършва за един час в края на срока. Тъй като обикновено това е един процес, който е много емоционален за учениците, вярвам, че трябва да се опитаме да го направим максимално ясен, честен и да го направим повод учениците да… Продължете да четете Етапи на оформяне на срочен успех (1-ва част)

Култура на класната стая

Защо да събираме писмените изпитвания на учениците

Учителските задължения извън прякото преподаване са неизброими. Днес ще се опитам да добавя няколко аргумента „ЗА“ включването на още едно – събирането в класьори на писмените изпитвания на учениците. Това далеч не е нова практика в българското училище, но ми се иска да изведа няколко начина на употреба на вече събраните писмени работи. 1.За трудни… Продължете да четете Защо да събираме писмените изпитвания на учениците

Планиране · Работни листове

План на урок за сътворението на света

С настоящата публикация предлагам един вариант на урок, чрез който се сравняват идеите за сътворението според старогръцката митология и библейския наратив. Той покрива два стандарта от новата учебна програма и развива у учениците умението да сравняват. Учебни стандарти: 1.Намира и извлича информация от древногръцки мит за произхода на света/на боговете с оглед на конкретна изследователска… Продължете да четете План на урок за сътворението на света

Култура на класната стая

Как да празнуваме успехите на писмени изпитвания?

В началото на учебната година учениците са подложени на множество „мъчения”, наречени входни нива. Често не осъзнават, че и учителите също изпитват смесени чувства, проверявайки тези писмени изпитвания. Понякога изпитват гордост, понякога е смешно, а някой път – и сълзи се появяват. Когато обаче входните са проверени е добре да помислим как да отбележим успеха… Продължете да четете Как да празнуваме успехите на писмени изпитвания?

Култура на класната стая

Критериална матрица за оценка на ученическа тетрадка

В предишна статия коментирах общи въпроси, свързани с ученическата тетрадка. Днес ще ви запозная с критериална матрица, която може да улесни оценяването на воденето на тетрадките. Как „работи“ критериалната матрица? Това е таблица, която включва критерии за оценка на даден обект както и степени на постигането им. Тези степени се оценяват с различен брой точки.… Продължете да четете Критериална матрица за оценка на ученическа тетрадка

Култура на класната стая

Загадъчната ученическа тетрадка

В началото на учебната година всички в системата на образованието размишляват над темата за тетрадките. Учителите се опитват да преценят колко и какви тетрадки да поискат, родителите – от къде и какви тетрадки да закупят и как да ги подвържат, а учениците – как да убедят и двете страни, че не е необходимо да притежават/носят… Продължете да четете Загадъчната ученическа тетрадка