Култура на класната стая

Защо да събираме писмените изпитвания на учениците

Учителските задължения извън прякото преподаване са неизброими. Днес ще се опитам да добавя няколко аргумента „ЗА“ включването на още едно – събирането в класьори на писмените изпитвания на учениците. Това далеч не е нова практика в българското училище, но ми се иска да изведа няколко начина на употреба на вече събраните писмени работи. 1.За трудни… Продължете да четете Защо да събираме писмените изпитвания на учениците