Култура на класната стая · Проекти

Вестник на класа

Все по-често ще преподаваме на ученици, които не са държали вестник в ръка. Въпреки това личният ми опит показва, че тях искрено ги вълнува въпросът за създаване на вестник на класа. Именно защото вестникът е материален носител – могат да го занесат на мама, на баба, на братовчедите, виждат името си напечатано... Съществуват и модерни… Продължете да четете Вестник на класа

Култура на класната стая

Изложба на класа в края на срока

Краят на срока е време за равносметка. Днес ще ви предложа един по-различен вариант за нея. Направете с учениците си изложба с най-добрите им продукти – контролни, план в тетрадка, проект по някой предмет, домашна работа...Вариантите са много. Нека всеки ученик избере сам това, което определя за „най-доброто от мен през този срок“. Това ще… Продължете да четете Изложба на класа в края на срока

Култура на класната стая · Планиране

Етапи на оформяне на срочен успех (2-ра част)

Стъпка №3: Набелязване на цели до края на срока. Отделете време – в часа, в междучасията, в консултации след часовете, за да поговорите с всеки ученик и да разберете какви са неговите стремежи за срочна оценка и какво може да направи, за да стигне до нея. Опитайте се да формулирате твърдо възможно и невъзможно. Когато… Продължете да четете Етапи на оформяне на срочен успех (2-ра част)

Култура на класната стая

Употреба на фейсбук от учители

Социалната мрежа е дълбоко навляза в живота на всички ни. И искрено се впечатлявам от хората, които успяват да й устоят. Какви възможности дава тя за учителите и как да я използваме? Ще се опитам да скицирам някои идеи. Учителски фейсбук профил. Това е дублиращ профил, който се създава само и единствено с цел да… Продължете да четете Употреба на фейсбук от учители

родители

Активна родителска среща

 Текстът е публикуван в сборник от IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството”, организирана РУ "Ангел Кънчев" текст на доклада: mlad_uchitel_roditelska_sreshta_doklad Настоящият доклад ще разгледа един възможен алтернативен начин на провеждане на родителска среща , а именно интегрирането на работата по казуси. Този инструмент за развиване на умението на ученици да анализират… Продължете да четете Активна родителска среща

Култура на класната стая

Защо да събираме писмените изпитвания на учениците

Учителските задължения извън прякото преподаване са неизброими. Днес ще се опитам да добавя няколко аргумента „ЗА“ включването на още едно – събирането в класьори на писмените изпитвания на учениците. Това далеч не е нова практика в българското училище, но ми се иска да изведа няколко начина на употреба на вече събраните писмени работи. 1.За трудни… Продължете да четете Защо да събираме писмените изпитвания на учениците

Източници на вдъхновение

Помощ за „трудния пети клас“

Практиката ми като учител, която за щастие ми позволи за три години да преподавам на всички класове от пети до дванайсти, ми позволи да видя особеностите на развието на учениците. Смятам, че едни от най-предизвикателните са петокласниците. Факторите за това са много, но най-общо казано е комбинация от промяната на формата на обучение от един… Продължете да четете Помощ за „трудния пети клас“