Култура на класната стая · Работни листове

Как да научим учениците да учат преди контролно

Едно от най-честите разминавания в училище е това между разбирането на учениците и учителите за това какво ознавача „учене за контролно“. Смятам, че е добре да подскажем на децата какво очакваме от тях. Днес ще ви запозная с един инструмент, чрез който може да позволите на учениците да самооценят усилията, които полагат. Той не може… Продължете да четете Как да научим учениците да учат преди контролно