Култура на класната стая

Изложба на класа в края на срока

Краят на срока е време за равносметка. Днес ще ви предложа един по-различен вариант за нея. Направете с учениците си изложба с най-добрите им продукти – контролни, план в тетрадка, проект по някой предмет, домашна работа...Вариантите са много. Нека всеки ученик избере сам това, което определя за „най-доброто от мен през този срок“. Това ще… Продължете да четете Изложба на класа в края на срока

Източници на вдъхновение

Инфографики в час – защо и как?

Често си говорим, че учениците въприемат информация по различен начин. Аз съм визуален тип и винаги съм оценявала, когато учителите ми се стараеха нещата да са подредени в таблица или по някакъв друг графичен начин. Днес накратко искам да ви представя един сайт, чрез който можете да правите инфографики, които да използвате в своите часове.… Продължете да четете Инфографики в час – защо и как?

Култура на класната стая · Четивна грамотност

„Звездна дума“ – стратегия за учене на терминология

Термините са особен вид думи, които са особено трудни за учениците. Вероятно защото често са с гръцки или латински произход и не им дават възможност да свържат тези думи с други думи, които използват в ежедневието си. Днес споделям една стратегия, чрез която може да попълните речниковия запас на учениците си по ненатрапчив начин през… Продължете да четете „Звездна дума“ – стратегия за учене на терминология