Работни листове · Четивна грамотност

Помощ за думите с гръцки и латински произход

Много учители споделят, че децата изпитват затруднения при ученето на термини. Това, според мен, често се дължи на факта, че тези термини имат необяснимо за децата словообразуване. Вярно е, че в повечето учебници по природни науки термините много често се въвеждат чрез обяснение в скоби за това от кои гръцки/латински думи произлиза коренът и т.н.… Продължете да четете Помощ за думите с гръцки и латински произход