Канцеларски материали

Тетрадки с „Велики българи“

Днес бих искала да ви дам кратка идея, свързана с тетрадките с „Велики българи“ на изд. Бг учебник. - http://bguchebnik.com/izdaniya-na-bg-uchebnik/tetradki.html Издателството предлага различни по формат и брой листове тетрадки с шест вариант на корица – Христо Ботев, Иван Вазов, Симеон Велики, Васил Левски, Паисий Хилендарски, Св. Кирил и св. Методий. Те са идеални за мини… Продължете да четете Тетрадки с „Велики българи“

Култура на класната стая

Изложба на класа в края на срока

Краят на срока е време за равносметка. Днес ще ви предложа един по-различен вариант за нея. Направете с учениците си изложба с най-добрите им продукти – контролни, план в тетрадка, проект по някой предмет, домашна работа...Вариантите са много. Нека всеки ученик избере сам това, което определя за „най-доброто от мен през този срок“. Това ще… Продължете да четете Изложба на класа в края на срока

Култура на класната стая · Планиране

Етапи на оформяне на срочен успех (1-ва част)

Въпреки разпространеното мнение, особено сред учениците, оформянето на  срочния успех не е дейност, която се извършва за един час в края на срока. Тъй като обикновено това е един процес, който е много емоционален за учениците, вярвам, че трябва да се опитаме да го направим максимално ясен, честен и да го направим повод учениците да… Продължете да четете Етапи на оформяне на срочен успех (1-ва част)

Четивна грамотност

Cornell notes – стратегия за водене на записки

Статегията е измислена през 1950 г. Тя е система за водене на записки. Учениците разделят един лист на две колони, като дясната трябва да е по-широка от лявата. Най-отдолу на листа трябва да останат 5-6 реда или 3-4 пръста. В дясната колонка се водят записките от лекцията/преподаването/прочетения урок. Изискванията са записките да са кратки (да… Продължете да четете Cornell notes – стратегия за водене на записки

Култура на класната стая

Критериална матрица за оценка на ученическа тетрадка

В предишна статия коментирах общи въпроси, свързани с ученическата тетрадка. Днес ще ви запозная с критериална матрица, която може да улесни оценяването на воденето на тетрадките. Как „работи“ критериалната матрица? Това е таблица, която включва критерии за оценка на даден обект както и степени на постигането им. Тези степени се оценяват с различен брой точки.… Продължете да четете Критериална матрица за оценка на ученическа тетрадка

Култура на класната стая

Загадъчната ученическа тетрадка

В началото на учебната година всички в системата на образованието размишляват над темата за тетрадките. Учителите се опитват да преценят колко и какви тетрадки да поискат, родителите – от къде и какви тетрадки да закупят и как да ги подвържат, а учениците – как да убедят и двете страни, че не е необходимо да притежават/носят… Продължете да четете Загадъчната ученическа тетрадка