Планиране

Флаш карти с фразеологизми

Темата за фразеологизмите много ме вълнува. Опитът ми в училище показва, че те все повече липсват от естествената реч на учениците. Т.е. при тях се получава така, че трябва да учат фразеологизми, както учат чужди думи. За сметка на това неизменно задачи, свързани с фразеологизми, присъстват във всяко външно оценяване по български език. В тази… Продължете да четете Флаш карти с фразеологизми

Работни листове

Упражнение – фразеологизми с животни, изразяващи качества

След като в предишна статия ви представих един вариант на урок с дейности, свързани със фразеологизми за животни, днес добавям идея за едно упражнение със сходна тематика. Във файла по-долу ще намерите един готов за разпечатване работен лист, който може да използвате като допълнително упражнение или за припомняне на темата за фразеологизмите с животни в… Продължете да четете Упражнение – фразеологизми с животни, изразяващи качества

Планиране

Урок – фразеологични словосъчетания с животни

Цел: Учениците разпознават фразеологични словосъчетания с животни В края на часа учениците трябва да разпознават значението на следните фразеологизми: като воденичарска мишка – много богат. като вол – прекомерно, извънредно работя. като врабче – извънредно малко (ям) като врана за кръв, жаден – много жаден. като въшка в нова риза, надувам се – много... като… Продължете да четете Урок – фразеологични словосъчетания с животни