Канцеларски материали

Факс хартия

Докато участниците в конкурса за учителски разказ размишляват над това как най-добре да използват ваучерите си за материали на Faber-Castell, аз искам да ви обърна внимание над друг един много полезен канцеларски артикул. Факс хартията (https://www.office1.bg/O1S+%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A1+%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%AF+210%D0%9C%D0%9C+%D0%A5+25+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90-c3643-a1580100020/) е относително евтина, а може да бъде използвана по следните начини: 1.За изобразяване на всякакъв тип хронологии. Може да… Продължете да четете Факс хартия