Култура на класната стая · Четивна грамотност

Техники за подобряване на взаимното разбиране при писмен отговор на въпрос, част 1

Един от проблемите, които стои пред всеки учител, е потенциалната възможност за взаимно неразбиране при писмен отговор на въпрос. Какво имам предвид? Вариант №1: Понякога учителите се опитват да формулират въпрос, който има повече от една съставни части или дори съдържа някаква подсказка за учениците. Но тук се появява проблемът, че учениците се оплитат в… Продължете да четете Техники за подобряване на взаимното разбиране при писмен отговор на въпрос, част 1

Работни листове · Четивна грамотност

Урок за четивна стратегия Frayer model

В предишна публикация ви представихме старегията Frayer model. Днес публикуваме план на урок, който може да използвате, за да въведете тази стратегия. Той е подходящ за ученици в гимназиална степен поради дължината на използваните текстове. mlad_uchitel_urok_chetivna_strategiya_2 (за да смънете файла, цъкнете на връзката по-горе) За това какво представлява критериалната матрица и как да я изплозвате… Продължете да четете Урок за четивна стратегия Frayer model

Работни листове · Четивна грамотност

Урок за представяне на четивната стратегия INSERT notes

В предишна статия ви представих какво представлява стратегията. Днес публукувам един урок, заедно с готиви за разпечатване работни листове за учениците. Чрез този урок може да представите стратегията пред учениците и да се упражните да я прилагат. Използваните текстове са на тема "библиотерапия". Поради дължината на текстовете, върху които да се работи, препоръчвам урокът да… Продължете да четете Урок за представяне на четивната стратегия INSERT notes

Четивна грамотност

List-group-label – стратегия за групиране на думи

Това е стратегия за обобщаване на понятия. Може да се прилага самостоятелно, в малки и големи групи. Чрез нея се развиват уменията за категоризация на понятията, изясняват се особеностите на значението на специфични думи и термини. Начини на употреба – може да дадете време на учениците да запишат всички думи, които свързват с дадена тема.… Продължете да четете List-group-label – стратегия за групиране на думи

Четивна грамотност

INSERT notes

Това е стратегия за разбиране на текстове. Представлява система от знаци, които учениците да използват за означаване на различни нива на трудност на текстовете, които четат или за отбелязване на въпроси, важни мисли, неразбиране и т.н. Защо е важно учениците да използват тази стратегия? Когато човек знае, че трябва да използва дадени значи при четене,… Продължете да четете INSERT notes

Четивна грамотност

GIST (generating interactions between schemata and text) – извличане на информация в табличен вид

Описание: Това е стратегия, която подобрява разбирането на текст (може и текстови задачи) чрез начин за отграничаване на важна от неважна информация с оглед на целта (т.е. на търсеното решение). Съществуват различни начини на визуализации. Няколко примера. Има варианти, които не са толкова таблични: Плюсове: визуализира дадената информация и търсената информация; по същество е търсене… Продължете да четете GIST (generating interactions between schemata and text) – извличане на информация в табличен вид

Четивна грамотност

Knowledge rating -стратегия за степенуване на думи

Това е стратегия, приложима преди прочитането на даден текст или запознаването с някаква тема. Ползите са, че чрез нея се активизира скрито познание (неактивен речников запас, някакъв тип паразнание), създава се интерес към предстоящата тема. Има различни категории, в които могат да се разпределят думите, съобразно знанието за тях. І. 1. Не знам нищо за… Продължете да четете Knowledge rating -стратегия за степенуване на думи

Четивна грамотност

FRAYER MODEL – стратегия за въвеждане на нови думи

Това е стратегия, свързана с графична организация на въвеждането на нови понятия/думи. Включва и прилагането на знанията за думите чрез генериране на примери и неща, които не са примери (т.е. набелязване на възможни проблеми). Моделът помага за развитие на критическото мислене, на уменията да се съотнасят елементи и концепции, може да бъде приложен за самостоятелна… Продължете да четете FRAYER MODEL – стратегия за въвеждане на нови думи