Източници на вдъхновение

За творческото писане

Днес ще ви запозная се едно учебно помагало, с помощта на което може да развивате уменията на ученици в областта на творческото писане. Структурата на помагалото е изградена върху идеята за различни работилници. Първите две разглеждат подготвителния етап преди „писането“ – каква е мотивацията за творчество, как да избираме думи, какво е метафорично мислене и… Продължете да четете За творческото писане

Култура на класната стая

Защо да събираме писмените изпитвания на учениците

Учителските задължения извън прякото преподаване са неизброими. Днес ще се опитам да добавя няколко аргумента „ЗА“ включването на още едно – събирането в класьори на писмените изпитвания на учениците. Това далеч не е нова практика в българското училище, но ми се иска да изведа няколко начина на употреба на вече събраните писмени работи. 1.За трудни… Продължете да четете Защо да събираме писмените изпитвания на учениците