Канцеларски материали

Факс хартия

Докато участниците в конкурса за учителски разказ размишляват над това как най-добре да използват ваучерите си за материали на Faber-Castell, аз искам да ви обърна внимание над друг един много полезен канцеларски артикул. Факс хартията (https://www.office1.bg/O1S+%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A1+%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%AF+210%D0%9C%D0%9C+%D0%A5+25+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90-c3643-a1580100020/) е относително евтина, а може да бъде използвана по следните начини: 1.За изобразяване на всякакъв тип хронологии. Може да… Продължете да четете Факс хартия

Култура на класната стая

Употреба на фейсбук от учители

Социалната мрежа е дълбоко навляза в живота на всички ни. И искрено се впечатлявам от хората, които успяват да й устоят. Какви възможности дава тя за учителите и как да я използваме? Ще се опитам да скицирам някои идеи. Учителски фейсбук профил. Това е дублиращ профил, който се създава само и единствено с цел да… Продължете да четете Употреба на фейсбук от учители

Източници на вдъхновение

Сайт за малки чудеса

Днес искам да ви запозная с един мой любим сайт. Той е доста популярен, но все пак, ако има някой, който не го е открил за себе си, ще се радвам да помогна за тази първа среща. Става дума за: http://krokotak.com/ Това е сайт, който събира на едно място разнообразни листове за разпечатване, опътвания за… Продължете да четете Сайт за малки чудеса

Източници на вдъхновение

Инфографики в час – защо и как?

Често си говорим, че учениците въприемат информация по различен начин. Аз съм визуален тип и винаги съм оценявала, когато учителите ми се стараеха нещата да са подредени в таблица или по някакъв друг графичен начин. Днес накратко искам да ви представя един сайт, чрез който можете да правите инфографики, които да използвате в своите часове.… Продължете да четете Инфографики в час – защо и как?

Култура на класната стая

Подготовката на пиеса – възможност за развитие на организационни умения у учениците

Преди време ви споделих сценарии за пиеса, свързана с Троянската война. Днес ще ви представя моето виждане за това какво можем да развием у учениците чрез подготовката за една пиеса. На първо място е важно да сме наясно какви са целите на осъществяването на една пиеса. 1.Външни цели – напр. събиране на средства 2.Вътрешни цели… Продължете да четете Подготовката на пиеса – възможност за развитие на организационни умения у учениците

Източници на вдъхновение · Култура на класната стая

Как да превърнем наградата в ново учене

Всеки учител е правил сделки от типа „Ако свършим по-рано, ще...“. Това е метод, спадащ към управлението на класната стая. Днес ще ви запозная с един от моите любими варианти за сключване на сделка. На учениците си предлагах 10 минути игра. Но игрите бяха езикови. А аз съм учител  по БЕЛ и десетте минути, които… Продължете да четете Как да превърнем наградата в ново учене

родители

Активна родителска среща

 Текстът е публикуван в сборник от IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството”, организирана РУ "Ангел Кънчев" текст на доклада: mlad_uchitel_roditelska_sreshta_doklad Настоящият доклад ще разгледа един възможен алтернативен начин на провеждане на родителска среща , а именно интегрирането на работата по казуси. Този инструмент за развиване на умението на ученици да анализират… Продължете да четете Активна родителска среща

Култура на класната стая · Работни листове

Как да научим учениците да учат преди контролно

Едно от най-честите разминавания в училище е това между разбирането на учениците и учителите за това какво ознавача „учене за контролно“. Смятам, че е добре да подскажем на децата какво очакваме от тях. Днес ще ви запозная с един инструмент, чрез който може да позволите на учениците да самооценят усилията, които полагат. Той не може… Продължете да четете Как да научим учениците да учат преди контролно

Култура на класната стая · Четивна грамотност

Конкурс „Предизвикателствата на първите дни в училище“

Малко новини от кухнята. Всички текстове вече преминаха през 10 оценители учители и педагогически специалисти с над 5 години стаж в училище.  След обобщаване на техните оценки бяха отделени 9-те текста с най-високи оценки. Те преминават втори кръг на четене и оценка от трима души, които също са професионално свързани с българското образование. Това са:… Продължете да четете Конкурс „Предизвикателствата на първите дни в училище“

Планиране

Сценарий на пиеса за Троянската война

Старогръцката митология се изучава няколко пъти и по няколко различни предмета в българската образователна система. Днес ви предлагам превод и адаптация на една пиеса, която представя историята на Троянската война от хумористична гледна точка. Оригиналът може да намерите тук: http://freedrama.net/troy.html В интернет има множество записи на реализирани представления, откъдето може да черпите вдъхновение за костюми… Продължете да четете Сценарий на пиеса за Троянската война