Планиране · Работни листове

Съчинение повествование по действителна случка, 5. клас

Днес бих искала да ви представя един вариант за задаване на задача за петокласници, свързана с писане на съчинение по преживяване - описание на най-интересната случка в музей. Всеки е ходил в музей, най-малкото защото няма учител, който да не е завел учениците си поне веднъж. Публикацията ми ще е кратка и включва критериална матрица… Продължете да четете Съчинение повествование по действителна случка, 5. клас

Работни листове · Четивна грамотност

Помощ за думите с гръцки и латински произход

Много учители споделят, че децата изпитват затруднения при ученето на термини. Това, според мен, често се дължи на факта, че тези термини имат необяснимо за децата словообразуване. Вярно е, че в повечето учебници по природни науки термините много често се въвеждат чрез обяснение в скоби за това от кои гръцки/латински думи произлиза коренът и т.н.… Продължете да четете Помощ за думите с гръцки и латински произход

Култура на класната стая

Как да проверяваме контролно?

Този въпрос изглежда лесен, но всъщност в практиката си съм забелязала, че всеки учител го прави по различен начин. Днес ще ви споделя моя. Стъпка №1: Подреждане на събраните контролни по групи. Най-често учителите използват две групи, но в първата си година като учител имах навика да правя четири групи. Подредените контролни ще ви дадат… Продължете да четете Как да проверяваме контролно?