Култура на класната стая

Типове въпроси при анкета за обратна връзка от ученици

Спецификата на работа на всеки учител предполага и различен тип въпроси, които би искал да зададе на учениците си.  В тази статия ще се опитам да структурирам няколко вида въпроси, които може да включите. 1.Въпроси за степен на удовлетвореност от преподаването Тези въпроси могат да са по-общи или изключително конкретни. Напр. До каква степен сте… Продължете да четете Типове въпроси при анкета за обратна връзка от ученици

Култура на класната стая

Защо да искаме обратна връзка за работата си от учениците в края на учебната година?

Обратната връзка е ценен инструмент в общуването между хората. От една страна, даването на такава изисква определени умения – напр. дипломатичност, конкретност, целенасоченост. Т.е. не всяка похвала или забележка може и трябва да се нарича „обратна връзка“. От друга страна, получаването на обратна връзка също не е лесно. Човек трябва да е отворен към това,… Продължете да четете Защо да искаме обратна връзка за работата си от учениците в края на учебната година?